For at gasproduktionen er optimal skal der også tilføres andre råvarer end husdyrgødning til anlægget.

Andre råvarer kan være majsensilage, græs, kartoffelpulp, roer m.m.

Råvarerne skal overholde visse kvalitetskrav til tørstof, renhed, snitlængde m.m. Sønderjysk Biogas kan forestå læsning, transport, vejning og prøvetagning.

Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S har afsluttet opkøb af andre råvarer for 2016.

Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S ønsker at købe ca. 30.000 tons snittet majs fra høsten 2017 Tørstofprocenten skal være mellem 28 og 35 procent, og majsen skal leveres med en snitlængde på maks. 8 mm

Leveringen skal ske til anlægget i Bevtoft i takt med høsten 2017, og der afregnes senest fire uger efter afhentning Oplysning om mængde og pris sendes til Marina Berndt, Sønderjysk Biogas, mmb@slf.dk

Senest tirsdag 17. januar 2017

Kontrakt om levering af snittet majs 2017 leverandør kontrakt.majs