Biogasanlægget ved Bevtoft er klar til drift medio 2016!

Siden 2009 har Sønderjysk Biogas a.m.b.a. (nu under omdannelse til Sønderjysk Biogas Invest A/S) og E.ON med hjælp af Sønderjysk Landboforening arbejdet målrettet på at etablere et stort og moderne biogasanlæg i Sønderjylland. Der investeres 250 mio. kr. i projektet.

Biogasanlægget  nord for Bevtoft bliver det første anlæg. Planen er, at der i fremtiden etableres flere anlæg rundt omkring i landet.

Det første spadestik til etableringen af anlægget foregik i april 2015. Det skete ved en stor indvielse på pladsen den 22. april 2015.

Foto_Første spadestik SBI og EON 106_tilpasset

 

Forud for indvielsen, var en lang række planer og godkendelser indhentet hos de respektive myndigheder. Nedenstående er listet de væsentligste miljø- og planmæssige forudsætninger, som er foretaget før etableringen.

  • VVM Screening
  • Geologiske undersøgelser
  • Arkæologiske undersøgelser
  • VVM redegørelse
  • Miljøgodkendelse
  • Kommuneplantillæg
  • Preprilikivikation med entreprenører

Miljøgodkendelsen for anlægget blev meddelt den 17.07.2014. Byggetilladelse meddeles etapevis og foregår i samarbejde med Haderslev Kommune.
Forhandlinger angående samarbejdskontrakter mellem henholdsvis E.ON og Sønderjysk Biogas Invest A/S og mellem Sønderjysk Biogas Invest A/S og Sønderjysk Biogas A.m.b.a. er afsluttet, og det betyder, at byggeriet nu foregår under selskabet Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S.
Der er underskrevet kontrakter på leverance af husdyrgødningen svarende til 23.000 DE. Der pågår en nærmere undersøgelse af modtagelse af andre energiafgrøder.

.