Generalforsamling 2021

posted in: Seneste nyt | 0

Ordinær generalforsamling i Sønderjysk Biogas AMBA og ØKBS  Sønderjysk Landboforening

Tidspunkt: Onsdag 24. marts 2021 kl. 19.00 (webinar)

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Forelæggelse af formandsberetning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Fusion af AMBA og ØKBS
 7. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse
  Forslag skal være indsendt senest d. 17. marts 2021
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Medlemmer skal have meldt deres kandidatur senest d. 22. marts kl. 12.00
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Tilmeld dig via formularen her på siden senest mandag 22. marts kl. 12.00.

Alle er velkomne.

Flemming Skov / Erling Christensen

Tilmeldnig

  Navn

  Adresse

  Mail

  Telefon nr.

  CVR nr.

  Alle indtastede oplysninger vil blive sendt til angivet email efter indsendelsen