Generalforsamling i leverandørforeningen den 28. april 2014 kl. 19.30

posted in: Seneste nyt | 0

Sted: Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6500 Vojens

Arrangementet er for medlemmer af leverandørforeningen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse.

a. Bestyrelsen bemyndiges til at omdanne Sønderjysk Biogas a.m.b.a. til et aktieselskab, på det tidspunkt bestyrelsen vurderer, det er nødvendigt for den videre proces, herunder til at foretage sådanne beslutninger, der er en direkte og sædvanlig konsekvens heraf.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Erling Christensen (modtager genvalg), Christian Mikkelsen (modtager genvalg), Kim Jørgensen (modtager genvalg) og Lars Nielsen (modtager genvalg).

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

Tilmelding senest den 24. april på tlf. 73202712.