Generalforsamling i leverandørforeningen

posted in: Seneste nyt | 0

Leverandørforeningen afholder ordinær generalforsamlingen den 24. april.

Arragnementet er for medlemmer af leverandørforeningen. På mødet vil bestyrelsen orientere om den aktuelle status på projektet, samt de videre arbejde. Målet er fortsat at påbegynde byggeriet af anlægget inden udgangen af 2013.

Dagsordenen

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.