Informationsmøde 25. juni 2014 kl. 19.30 i Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

posted in: Seneste nyt | 0

Sønderjysk Biogas a.m.b.a. inviterer medlemmer til informationsmøde omkring finansiering

Onsdag 25. juni 2014 kl. 19.30 – 22.00 i Sønderjysk Landboforenings kantine.

Som tidligere lovet holder vi et ekstra informationsmøde, hvor vi bl.a. vil komme ind på følgende punkter:

  • Status på projektet
  • Præsentation af finansieringsmodellen
  • Kort præsentation af prospektet

Der vil selvfølgelig blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Med venlig hilsen

Erling Christensen formand Sønderjysk Biogas a.m.b.a. og Marina Berndt, projektleder