For at gasproduktionen er optimal skal der også tilføres andre råvarer end husdyrgødning til anlægget.

Andre råvarer kan være majsensilage, græs, kartoffelpulp, roer m.m.

Råvarerne skal overholde visse kvalitetskrav til tørstof, renhed, snitlængde m.m. Sønderjysk Biogas kan forestå læsning, transport, vejning og prøvetagning.

Kontakt os gerne for at høre mere om, det at levere råvare til Sønderjysk Biogas A/S

Oplysning om mængde og pris sendes til Sønderjysk Biogas på e-mail mb@sbgas.dk