Rådgivere og samarbejdspartnere

Sønderjysk Landboforening

 • Administration og bogholderi
 • VVM redegørelse og Miljøgodkendelse Marina Berndt
 • Ansøgning om etableringstilskud Solveig Kappel

Niras

 • Anlægslayout og massediagram Ole Møller Jensen
 • OML og støj beregninger Hans Drejer
 • Forretningsplan mv. Hans Henrik Hansen

Haderslev kommune

 • Koordinering og Kommuneplan Henrik Mynster
 • Miljøgodkendelse David L. Klint
 • VVM-redegørelse Christel Banke
 • Byggetilladelse Per Egeris Svendsen

Museum Sønderjylland

 • Arkæologisk forundersøgelse

Bygningskontoret

 • Visualisering mv. Christian Schädler

SlothMølle

 • Geologiske undersøgelser

Strup & Strup Kommunikation

 • Foldere, hjemmeside mv. Gitte Glibstrup