Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S er et selskab stiftet i et samarbejde mellem energiselskabet E.ON og Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Foreningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. er en leverandørforening, som består af 71 medlemmer. Landmændene ønsker at producere bæredygtig energi, og ser samtidig biogas som en ekstra indtjeningsmulighed for landbruget.

E.ON er verdens største privatejede energiselskab, som dagligt betjener 35 millioner europæiske
kunder. I Danmark leverer E.ON el, naturgas og varme.
Landmændene skal sikre leverancerne af de nødvendige råvarer, mens E.ON skal stå for at afsætte den producerede gas bedst muligt.

Organisationsplan Sønderjysk Biogas

Organisationsplan Sønderjysk Biogas

Se mere om det første anlæg ved Bevtoft her.