Tilkendegivelse af udvidet leverance til biogasanlæg

posted in: Seneste nyt | 0

Til Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

 

Som tidligere orienteret er vi i Sønderjysk Biogas i fuld gang med planerne om at udvide anlægget såvel med håndtering af mere konventionel husdyrgødning samt tillige økologisk husdyrgødning.

Vi er nu så langt fremme med planerne, at vi har brug for at kende de fremtidige leverancer til anlægget, så vi kan dimensionere det optimalt. Derfor vil vi gerne afklare nuværende leverandørers  ønsker om yderligere leverancer til Sønderjysk Biogas.

 

Hvis du har ønsker om at levere mere husdyrgødning til anlægget i forhold til hidtidig aftale, vil vi derfor bede dig udfylde vedhæftede skema vedr. “Tilkendegivelse om udvidet leverance til biogasanlæg”.

Skemaet bedes indsendt, så det er Sønderjysk Biogas i hænde senest den 4. december 2018.

[KLIK HER FOR AT GÅ TIL SKEMAET]

Der skal indbetales 300 kr./ 20 ton gylle og/eller 300 kr./ 8,3 ton dybstrøelse.

 

Aftalen er bindende, og ved indsendelse af skemaet, skal du inden for nærmeste fremtid forvente at modtage en faktura på den anmeldte mængde husdyrgødning gange prisen.

Denne indbetaling er nødvendig for at sikre likviditeten i projektfasen. Beløbet indsættes på spærret konto, og hæves fra projektstart efterhånden som der er omkostninger, der skal dækkes.

 

Vi ser frem til at høre fra dig senest d. 4.12,  såfremt du har ønske om yderligere leverance til anlægget.

 

Med venlig hilsen

 

Kim Jørgensen

Næstformand for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.