Biogas

Biogas er en vedvarende og fossilfri energikilde!

Biogas dannes når flydende biomasse (primært flydende husdyrgødning) nedbrydes af bakterier i et iltfattigt miljø. Processen foregår i flere trin og i sidste trin dannes den rå biogas. Den rå biogas består af 54 % metan, 43 % kuldioxid og 3 % andre sporstoffer. Biogassen ledes igennem et opgraderingsanlæg og kan derefter tilsluttes det landsdækkende naturgasnet. Den afgassede gylle returneres til jordbrugerne.

CO2-neutral energikilde

Metan er en effektiv energibærer, som har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Biogas benyttes eksempelvis til produktion af varme eller til produktion af fjernvarme og el. Og så kan gassen også bruges som brændstof til biler og busser mv.
CO2-mængden svarer til den mængde, der blev opfanget, da biomassen opstod. Biogas er derfor en CO2-neutral energikilde.  Med andre ord er biogas altså en miljøvenlig og bæredygtig energikilde med mange anvendelsesmuligheder.

Etablering af biogasanlæg udgør et vigtigt bidrag til opfyldelsen af de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning i biogasanlæg og bidrager ligeledes til, at 10 % af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020, når biogassen især anvendes i den tungere transport.

Fordele ved biogas

De vigtigste fordele ved at anvende biogas som energikilde fremgår af nedenstående:

  • Biogas er en miljøvenlig og bæredygtig energi med mange anvendelsesmuligheder
  • Biogas giver en reduceret udledning af drivhusgasser og reducerer udvaskning af næringsstoffer
  • Biogas er en ekstra mulighed for indtjening for landbruget
  • Biogas giver effektiv udnyttelse af energiafgrøder og husdyrgødning
  • Biogas kan distribueres via det eksisterende naturgasnet

Læs om biogasanlægget ved Hjartbro her.

Scroll to Top