Leverandører

Leverandører til biogasanlægget

Det første anlæg under Sønderjysk Biogas bliver etableret ved Hjartbro nord for Bevtoft i løbet af 2014.
Men skal et biogasanlæg fungere, kræver det naturligvis også nogle leverandører af husdyrgødning og energiafgrøder. Alt biomasse håndteres i lukkede vogne og lukkede beholdere, så lugtgener minimeres.
Efter afgasning returneres gyllen til landmændene, så de kan udnytte gødningen på deres marker, hvor den nemt optages igen.

Leverandører tjener penge på biogas

Biogas er en miljøvenlig energi, og gassen giver landbruget en god mulighed for at tjene lidt ekstra.
Leverandørerne er medejere af Sønderjysk Biogas og får derigennem del i overskuddet fra produktionen af selskabet. Herudover vil der være en forretning i at levere biomasse til anlægget.

Som leverandør af gylle vil du du få et bedre gødningsprodukt retur i forhold til din egen gylle. Biogyllen er en blanding af den biomasse, der er tilført anlægget, og forsøg viser at, næringsstofferne i biogyllen er lettere at udnytte end i traditionel gylle.

Vi arbejder på at udforme leveringskontrakterne, der skal ligge til grund for aftalen mellem den enkelte landmand og biogasanlægget.
Den leverede gylle vil blive afregnet ud fra gaspotentiallet i gyllen. Det betyder, at der vil være en gevinst ved at sikre en høj tørstofprocent i den leverede gylle. Jo mindre vand der transporteres ind til anlægget desto bedre.

Dine forpligtigelser

Som leverandør til Sønderjysk Biogas binder du dig til at levere alt din gylle til biogasanlægget og samtidig til at tage afgasset gylle retur i forhold til dit udspredningsareal. Overskydende gylle og dermed dyrenheder afsættes via Sønderjysk Bigoas.

Ved indmeldelse i Sønderjysk Biogas a.m.b.a. tegner du dig for et engangsindskud på 10.000 kr plus 140 kr. pr DE opkræves ved indmeldelse.

I foråret 2014 skal vi træffe den endelige afgørelse om at påbegynde anlægsbyggeriet. På det tidspunkt fastlægges også, hvor stor en del af egenkapitalen den enkelte leverandør skal stå for.

Vil du være leverandør?

Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for at blive leverandør til Sønderjysk Biogas.

Se eller download vores Vedtægter 2016 her.

Scroll to Top