Organisering

Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S er et selskab stiftet i et samarbejde mellem energiselskabet E.ON og Sønderjysk Biogas Invest A/S.

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i energikoncernen E.O N SE med mere end 33 millioner kunder. E.ON er en ledende aktør på det europæiske energibørser og beskæftiger sig med produktion, distribution og udvikling af energiløsninger hovedsageligt baseret på vedvarende og bæredygtige energikilder. I Danmark producerer E.ON bæredygtig fjernvarme, vindenergi og biogas.

Sønderjysk Biogas Invest A/S (SBI A/S) består af en gruppe investorer og en leverandørforening bestående af 70 sønderjyske landmænd.  Medlemmerne er landmænd, som ønsker at medvirke til udvikling og produktion af grøn energi, og som samtidig ser biogas som en ekstra, bæredygtig indtjeningsmulighed for landbruget.

Der er tale om en ny type erhvervspartnerskab, som skaber synergier og kombinerer E.ONs internationale erfaring inden for energiforsyning og gasproduktion med de lokale landmænd, som både sikrer lokal forankring, forsyner biogasanlægget med råmaterialer og aftager restproduktet. Og så bidrager det nye sektorsamarbejde mellem landbruget og energibranchen til udvikling af nye grønne energiløsninger, reduceret miljøbelastning i landbruget, vækst og nye arbejdspladser. 

Organisationsplan Sønderjysk Biogas

Scroll to Top