Åbent Landbrug – 15. september kl. 10-16

Fra gylle til gulvvarme

På Sønderjysk Biogas producerer vi grøn energi i samarbejde med sønderjyske landmænd. Anlægget blev indviet i 2016 og beskæftiger 10 ansatte.

På anlægget omdanner vi gylle og dybstrøelse (halm og gødning) fra 70 landmænd. De har alle enten køer, grise eller høns.
Vores fem biler henter 60 læs gylle og dybstrøelse hver dag. Det behandles i anlægget i 40 dage, hvor vi trækker gassen ud af det og fjerner 90% af lugtstofferne.

Herefter blandes biogassen med naturgas fra Nordsøen og kan via transmissionsnettet omdannes til alle former for energi.

Den afgassede gylle kører vi retur til landmændene, som bruger det til gødning på markerne.

Vi glæder os til at vise vores biogasanlæg frem og ønsker jer en god dag sammen med os.

 

Dagens aktiviteter:

 

  • Rundvisning på biogasanlægget
  • Bliv klogere på biogas
  • Find karameller i korncontaineren
  • Oplev transportbilen
  • Hør om landbrug og klima
  • Se de store maskiner
  • Salg af kaffe og kage
  • Salg af pølser, øl og vand

 

 

 

 

 

Scroll to Top