Udvidelse af Sønderjysk Biogas godt undervejs

Sønderjysk Biogas er i fuld gang med at udvide anlægget ved Bevtoft – en udvidelse, der vil føre til yderligere CO2-reduktioner. I forbindelse med ombygning af flere reaktortanke vil der kunne opstå lugtgener, når tankene skal åbnes og tømmes, fortæller direktør Marina Bendt.

Sønderjysk Biogas ved Bevtoft fik allerede forrige år myndighedernes godkendelse til en udvidelse af anlægget. Projektet er godt i gang og forløber efter planen.

I forbindelse med udvidelsen skal de fire reaktortanke på anlægget ombygges og samtidig tømmes for sand. Arbejdet begynder i uge 18 og vil forløbe hen over et par måneder.

-Vi starter med at åbne de to første reaktortanke og tømme dem for biomasse og sand, og det vil desværre kunne forårsage nogle lugtgener. Herefter bliver der foretaget en ombygning af de to tanke, og der vil atter blive påfyldt biomasse, forklarer direktør Marina Berndt.

Kortvarige lugtgener
Dernæst bliver der taget fat på ombygningen af de to sidste reaktortanke på samme vis, og der vil desværre igen i et par uger forekomme nogle lugtgener, når tankene bliver åbnet og tømt.

-Vi regner med at selve tømning og ombygning af alle fire reaktortanke vil tage omkring to måneder i alt, men vi forventer kun kortvarige lugtgener i de perioder, hvor tankene skal åbnes og tømmes, fortæller Marina Bendt.

-Vi beklager selvfølgelig de ubehageligheder, det kommer til at give i Bevtoft og omegn, men vi håber på forståelse fra omgivelsernes side, siger Marina Berndt.

Mere CO2-neutral energi
Fra starten har det været planen at udvide og optimere anlægget, og siden 2018 har Sønderjysk Biogas arbejdet med en udvidelse af det eksisterende anlæg.

Anlægget i dag udgør et vigtig bidrag til opfyldelse af de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning, og med udvidelsen vil Sønderjysk Biogas kunne modtage mere husdyrgødning – og dermed også kunne producere mere CO2-neutral energi.

Fakta om anlægget 
Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S er et selskab stiftet i et samarbejde mellem energiselskabet E.ON og Sønderjysk Biogas Invest A/S.

Anlægget i dag:
Håndterer ca. 600.000 tons biomasse
Producerer ca. 21 millioner m3 metan (svarer til energi til 15.000 husstande eller 10.000 personbiler)
Anvender lokal gylle, halm og anden organisk biomasse
Producerer CO2-neutral energi
Resulterer i en CO2-reduktion på 51.000 tons
Mindsker landbrugets miljøpåvirkning

Sønderjysk Biogas blev indviet i 2016.
Anlægget beskæftiger 10 ansatte.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål kan direktør Marina Berndt kontaktes på tlf. 5126 9012

Scroll to Top