Seneste nyt

Så er brikkerne ved at falde på plads ….

Myndighedsbehandlingen kører på sidste vers. Vi er næsten i mål med udarbejdelserne af kontrakterne og er i den afsluttende fase i forhandlingerne med selskabet omkring bonus og kompensationsordningerne. Vi er meget fortrøstningsfulde og forventer at nå i mål med de sidste detaljer i løbet af kort tid. Læs mere her: Nyhedsbrev – 28-11-13

Landbruget skal eje biogas anlæggene

Sønderjysk Biogas I/S arbejder målrettet på at få realiseret projektet, så anlægget kan være i produktion, foråret 2015. Vi har det bedste forudsætninger for at gennemføre det ansøgte projekt og sikre en efterfølgende effektiv og rentabel drift af biogasfællesanlægget. læs mere her…. klik her.  

I front for biogassen

Marina Berndt bliver projektleder for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Til foråret ventes byggeriet af det nye biogasanlæg i Hjartbro ved Bevtoft, Sønderjysk Biogas a.m.b.a., at komme i gang, og mange af forberedelserne er nu lagt i hænderne på Marina Berndt. – Jeg har været med i den foreløbige myndighedsbehandling og er nu blevet tilknyttet leverandørforeningen som …

I front for biogassen Læs mere »

Ekstraordinær Generalforsamling 30. maj kl. 15.00

Der afholdes ekstraordinærgeneralforsamling i leverandørforeningen torsdag den 30. maj. Dagsorden 1) Valg af stemmetællere 2) Valg af dirigent 3) Godkendelse af årsrapport 4) Valg til bestyrelsen. Det foreslås at bestyrelsen udvides med 3 medlemmer jf. vedtægterne. Bestyrelsen foreslår følgende; Morten Andersen, Tage Krab og Lars Kjeld Jensen. 5) evt. På vegne af bestyrelsen Erling Christensen

Generalforsamling i leverandørforeningen

Leverandørforeningen afholder ordinær generalforsamlingen den 24. april. Arragnementet er for medlemmer af leverandørforeningen. På mødet vil bestyrelsen orientere om den aktuelle status på projektet, samt de videre arbejde. Målet er fortsat at påbegynde byggeriet af anlægget inden udgangen af 2013. Dagsordenen 1. Valg af stemmetæller. 2. Valg af dirigent. 3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning …

Generalforsamling i leverandørforeningen Læs mere »

Arkæologerne graver

Mandag den 26. november begyndte arkæologerne på forundersøgelserne. De kommende uger vil vise om der tidligere har været bygget på grunden.

VVM og miljøredegørelsen indleveret

Den 2. november indleverede vi VVM og Miljøredegørelserne til Haderslev kommune. Kommunen arbejder nu på den videre sagsbehandling. http://www.slf.dk/Nyheder/Nyhedsvisning.aspx?Action=1&NewsId=4204&M=NewsV2&PID=8507

50 mødte op til borgermøde

Torsdag den 30. august havde Sønderjysk biogas og Haderslev kommune inviteret til borgermøde i Bevtoft forsamlingshus.

Se anlægget

Et stort anlæg, der fylder flere hektar lyder næsten skræmmende. Men anlægget placeres og anlægges, så det skæmmer området mindst muligt.

Scroll to Top